Šiandien ADHD Lietuvoje yra vadinama tiesiog aktyvumo ir dėmesio sutrikimu (pagal Psichikos sutrikimų diagnostikos ir statistikos vadovo TLK-10 klasifikatorių) ir pacientams diagnozuojama viena iš trijų būklių.

Tad kokie yra pagrindiniai ADHD tipai?

Hiperaktyvus ir impulsyvus ADHD tipas. Hiperaktyviuoju ADHD sergantys žmonės jaučia nuolatinio judėjimo poreikį. Jie dažnai maivosi, sukinėjasi ir stengiasi išsilaikyti vietoje. Vaikai dažnai atrodo, kad elgiasi tarsi “varomi variklio” ir pernelyg daug bėgioja. Įvairaus amžiaus žmonės gali kalbėti be perstojo, pertraukinėti kitus, išsigalvoti atsakymus ir sunkiai save kontroliuoti. Šis ADHD tipas labiau atpažįstamas ir dažniau diagnozuojamas vaikams ir vyrams.

Neatidaus tipo ADHD. Sergantieji neatidumo tipo ADHD daro neatsargių klaidų, nes jiems sunku išlaikyti dėmesį, vykdyti išsamias instrukcijas ir organizuoti užduotis bei veiklą. Jie turi silpną darbinę atmintį, juos lengvai išblaško išoriniai dirgikliai ir jie dažnai pameta daiktus. Šis ADHD tipas dažniau diagnozuojamas suaugusiesiems ir mergaitėms, anksčiau jis buvo vadinamas ADD.

Kombinuotas ADHD tipas. Kombinuoto tipo ADHD sergantiems žmonėms būdingi šeši ar daugiau dėmesio stokos simptomų ir šeši ar daugiau hiperaktyvumo ir impulsyvumo simptomų.

Šiandien medikai tikrina aprašytus ADHD simptomus DIVA-5 testo pagalba ir toliau nustato ADHD diagnozę, nustatydami jos sunkumo laipsnį: lengvas, vidutinio sunkumo arba sunkus. Gydytojas gali diagnozuoti ADHD tik tuo atveju, jei jam pasireiškia bent šeši iš devynių simptomų iš vieno iš toliau pateiktų sąrašų ir jei šie simptomai pastebimi bent šešis mėnesius dviejose ar daugiau aplinkų, pavyzdžiui, namuose ir mokykloje. Be to, simptomai turi trukdyti asmens veiklai (mokykla, studijos, darbas) ar vystymuisi.

Hiperaktyvaus ir impulsyvaus tipo simptomai:

Gydytojas diagnozuos hiperaktyvaus ir impulsyvaus tipo ADHD pacientams, jei jie atitinka 6 iš 9 toliau pateiktų aprašymų

 • Dažnai maivosi, baksnoja rankomis ar kojomis arba susiraukia sėdėdamas.
 • Dažnai palieka savo vietą, kai tikimasi, kad liks sėdėti (pvz., palieka savo vietą klasėje, darbo vietoje arba kitose situacijose, kai reikia likti vietoje).
 • Dažnai bėgioja arba laipioja situacijose, kai tai daryti nedera. (Pastaba: paaugliams ar suaugusiesiems tai gali pasireikšti kaip neramumas).
 • Dažnai negali ramiai žaisti ar užsiimti laisvalaikio veikla.
 • Dažnai “juda”, elgiasi taip, tarsi būtų “varomas variklio” (pvz., negali ilgesnį laiką išbūti ramiai, pavyzdžiui, restorane ar susitikime, nesukeldamas didelio diskomforto; kiti gali sakyti, kad pacientas yra neramus, nervingas ar sunkiai sekamas).
 • Dažnai pernelyg daug kalba.
 • Dažnai atsako dar nebaigus klausimo (pvz., papildo žmonių sakinius).
 • Dažnai sunkiai laukia savo eilės (pvz., laukdamas eilėje, kalbėdamas pokalbyje).
 • Dažnai pertraukia arba trukdo kitiems (pvz., įsiterpia į pokalbius, žaidimus ar veiklą; gali pradėti naudotis kitų žmonių daiktais neatsiklausęs ar negavęs leidimo; paaugliai ir suaugusieji gali įsiterpti į tai, ką daro kiti, arba perimti tai, ką daro kiti).

Neatidumo tipo simptomai:

Gydytojas pacientams diagnozuos neatidaus tipo ADHD, jei jie atitinka 6 iš 9 toliau pateiktų aprašymų:

 • Dažnai neatkreipia dėmesio į detales arba daro neatsargių klaidų mokykloje, darbe ar kitoje veikloje (pvz., nepastebi ar praleidžia detales, netiksliai atlieka darbą).
 • Dažnai sunkiai išlaiko dėmesį atlikdamas užduotis ar žaisdamas (pvz., sunkiai sutelkia dėmesį per paskaitas, pokalbius ar ilgą skaitymą).
 • Dažnai atrodo, kad nesiklauso, kai su juo kalbama tiesiogiai (pvz., atrodo, kad jo mintys yra kitur, net jei nėra jokio akivaizdaus išsiblaškymo).
 • Dažnai nevykdo nurodymų ir nebaigia mokyklinių darbų, namų ruošos darbų ar pareigų darbo vietoje (pvz., pradeda atlikti užduotis, bet greitai praranda dėmesį ir lengvai nukrypsta į šalį).
 • Dažnai patiria sunkumų organizuodamas užduotis ir veiklą (pvz., sunkiai valdo nuoseklias užduotis, tvarko medžiagas ir daiktus, organizuoja darbą, valdo laiką ir laikosi terminų).
 • Dažnai vengia, nemėgsta arba nenori atlikti užduočių, kurios reikalauja ilgalaikių protinių pastangų (pvz., mokyklinių ar namų darbų; vyresniems paaugliams ir suaugusiesiems tai gali būti ataskaitų rengimas, formų pildymas, ilgų dokumentų peržiūra).
 • Dažnai pameta daiktus, reikalingus užduotims ar veiklai atlikti (pvz., mokyklines priemones, pieštukus, knygas, įrankius, pinigines, raktus, dokumentus, akinius, mobiliuosius telefonus).
 • Dažnai jį lengvai išblaško pašaliniai dirgikliai (vyresnių paauglių ir suaugusiųjų atveju tai gali būti nesusijusios mintys).
 • Dažnai pamiršta kasdienę veiklą (pvz., namų ruošos darbus, reikalus; vyresnio amžiaus paaugliams ir suaugusiesiems tai gali būti atsiliepimas į skambučius, sąskaitų apmokėjimas, susitikimų laikymasis).

Kombinuotas tipo simptomai.

Gydytojas diagnozuos kombinuotąjį ADHD tipą, jei pacientai atitiks pirminio neatidumo ADHD ir pirminio hiperaktyvumo-impulsinio ADHD rekomendacijas. Tai reiškia, kad jiems turi pasireikšti 6 iš 9 simptomų, išvardytų kiekvienam potipiui.


Kaip ADHD tipai atrodo kasdieniame gyvenime?

Hiperaktyvus ir impulsyvus ADHD tipas:

Nerimastingumas. Hiperaktyviuoju ADHD sergantis vaikas dažnai maivosi, baksnoja rankomis ir kojomis arba krūpčioja sėdėdamas. Toks vaikas gali dažniau nei bendraamžiai nukristi nuo kėdės. Jie dažnai jaučia poreikį viską imti į rankas ir su tuo žaisti. Suaugusieji per darbo susitikimus gali persikreipti ant kėdės arba maigyti popierius. Jei liepsite jiems “ramiai sėdėti”, jiems gali būti psichologiškai skausminga ir fiziškai nepatogu tai daryti – jų hiperaktyvios smegenys pasirengusios šokti prie kito dalyko.

Neramumas. Net kai tikimasi, kad jie liks sėdėti, hiperaktyvūs ADHD sergantys vaikai ir suaugusieji dažnai keliasi ir juda. Vaikas gali nueiti nuo klasės stalo vidury pamokos arba sėdėdamas restorane, o suaugusysis gali išeiti iš savo kabineto, susitikimo ar paskirtos darbo vietos darbe anksčiau, nei turėtų. Mažas hiperaktyvus ADHD vaikas taip pat dažnai bėgioja, atsitrenkia į sienas ir baldus arba lipa ant daiktų. Jie dažnai apibūdinami kaip “šokinėtojai” arba elgiasi kaip gerai žinomas “Meškiuko Pūkuotuko” serijos personažas Tigriukas. Paaugliams ir suaugusiesiems šis neramumas greičiausiai yra vidinis jausmas, o ne išorinis, fizinis ADHD hiperaktyvumas.

Triukšmingumas. Hiperaktyvūs ADHD vaikai ir suaugusieji dažnai dainuoja, niūniuoja ar net kalbasi patys su savimi. Jie gali garsiai kalbėti ir dažnai negali būti aktyvūs tyliai.

Kalbumas. “Jis niekada nenustoja kalbėti!” Hiperaktyvusis ADHD tipas gali kalbėti beveik nuolat ir sunku yra įsiterpti įpokalbį. Dažnai pokalbis su ADHD asmeniu virsta į monologą, kai reikia klausytis ir stengtis suprasti pokalbio temas ir potemes.

Impulsyvios reakcijos. Hiperaktyvūs vaikai gali būti tie, kurie klasėje atsakymus trenkia dar prieš tai, kai juos pakviečia, iš karto atkeršija už žaidimų aikštelėje patirtą skriaudą arba užbaigia kitų žmonių sakinius.

Sunkiai išlaukia savo eilės. Hiperaktyviais ADHD sergantiems asmenims gali būti sunku laukti savo eilės įvairiose situacijose – kalbantis, žaidžiant žaidimus, atsakant į klausimą klasėje ir kitur.

Trikdymas. Tiek hiperaktyvūs vaikai, tiek suaugusieji pertraukinėja arba trukdo kitiems. Atrodo, kad jie kalba už kitus ir įsiterpia į pokalbius ar veiklą, kuriai nepriklauso. Pavyzdžiui, vaikas gali pradėti žaisti su svetimu žaislu, prieš tai neatsiklausęs leidimo.

Nedėmesingas ADHD tipas:


Mokiniai, kuriems būdingas neatidus ADHD (daugiausia mergaitės), ramiai žiūri pro langą į paukštį, o jų darbas guli nebaigtas. Nacionalinio psichikos sveikatos instituto (The National Institute of Mental Health (NIMH)) duomenimis, tėvai, mokytojai ir medikai daug rečiau atpažįsta šio tipo simptomus, to pasekoje nedėmesingumo tipo ADHD sergantys asmenys (dažniausiai moterys) retai gauna reikiamą dėmesį bei gydymą. To pasekoje, sunku ne tik mokytis, bet ir vėliau siekti priefesinių tikslų (akademinis nusivylimas, apatija, nepagrįstas gėdos jausmas ir menka savivertė). Be diagnozės tai gali tęstis visą gyvenimą.

Neatidaus tipo ADHD dažnai nurašoma kaip vaikų apatiškas elgesys arba suaugusiųjų nuotaikos sutrikimai ir (arba) nerimas. Šia ADHD forma sergantys žmonės dažnai praranda dėmesį, yra užmaršūs ir, atrodo, jiems sunku klausytis.

Neatidumas ir klaidos. Neatidus ADHD sergantis vaikas gali paskubomis spręsti testą, praleisti klausimus, į kuriuos žino atsakymus, arba skubėdamas praleisti ištisus skyrius. Suaugusysis gali atidžiai neperskaityti dokumento ar elektroninio laiško darbe, taip atkreipdamas į save nepageidaujamą dėmesį ir užsitraukdamas gėdą. Jei liepiate sau sulėtinti tempą ir atkreipti dėmesį, bet jums tai daryti yra psichologiškai skausminga ir fiziškai nemalonu, tai gali būti neatidumo ADHD požymis. Jūsų smegenys trokšta pereiti prie kito dalyko, ir galiausiai jūs tiesiog turite pasiduoti.

Trumpas dėmesio išlaikymas. Nebaigti klasės darbai, pusiau atlikti meno projektai ir nebaigtos skaityti užduotys – visi šie požymiai rodo, kad mokiniai turi dėmesio sutrikimų. Suaugusieji, sergantys neatidumu ir ADHD, 10 kartų labiau nei jų kolegos niekina nuobodžius darbo susirinkimus ir, norėdami išlaikyti dėmesį, turi kramtyti gumą, gurkšnoti kavą ar net stovėti per susirinkimus.

Prasti klausymosi įgūdžiai. Mokiniai, kuriems būdingas neatidumas ir ADHD, paprastai supranta maždaug pusę jiems žodžiu perduodamų nurodymų, jei iš viso supranta. Jų užrašų knygutėse yra daugiau piešinių nei užrašų, o kad įsisavintų visą informaciją, paskaitas gali tekti įrašyti ir išklausyti kelis kartus. Suaugusiesiems nesiseka kokteilių vakarėliuose. Jie pertraukia kitų pasakojimus savo anekdotais, niekada neprisimena vardų ir maždaug įpusėjus pokalbiui išsijungia. Jei jūsų nuolat klausia: “Ar jūs nesiklausėte?” arba “Kodėl aš gaištu kvapą?”, tai gali būti ženklas, kad sergate neatidumo sindromu ADHD.

Nesilaikoma tolesnių veiksmų. Tiek vaikams, tiek suaugusiesiems neatidumas gali pasireikšti milijonu pradėtų, bet nebaigtų mažų projektų, kurie netvarkingai guli namuose. Pasodintas, bet taip ir nepalaistytas darželis. Nauja organizacinė sistema, kuri buvo sumontuota, bet taip ir nepanaudota. Pamesti natų lapai, skirti fortepijono pamokoms, kurios buvo pradėtos ir po kelių sunkių mėnesių pamirštos. Jei mėgstate planuoti ir pradėti projektus, bet nuklystate į šalį ir po savęs paliekate neišpildytų pažadų pėdsakus, tai gali būti neatidumo ir hiperaktyvumo sindromo požymis.

Neorganizuotumas. Vėl pametėte telefoną? Raktus? Ataskaitą, kurią reikia pateikti rytoj? Kadangi, kai užsirašome svarbius dalykus, dažnai galvojame apie ką nors kita, neatidūs suaugusieji yra linkę į blogiausius ADHD būdingus neorganizuotumo simptomus. Mūsų namai, automobiliai ir darbo vietos dažnai atrodo taip, tarsi juos ką tik būtų nusiaubęs tornadas, o tai gali kelti gėdą, kai suaugusieji, kurie yra neatidūs, lygina juos su kitais.

“Tingumas” arba “apatija”. “Jis galėtų atkreipti dėmesį, jei tik pasistengtų.” “Ji tiesiog nėra atsidavusi darbui – štai kodėl ji praleidžia tiek daug terminų”. Deja, dėl neatidumo simptomų kartais atrodome tingūs ar nerūpestingi, ypač jei ADHD nediagnozuota arba nebuvo atskleista. Negydomi esame linkę prarasti darbą ir draugus – arba net išsiugdyti kietą ir rūstoką asmenybę kaip gynybinį mechanizmą. Jei visą gyvenimą visi jus priskyrė prie tinginių, lengva pradėti save taip vertinti ir pačiam.

Bermudų trikampio sindromas arba “neberandu”. Kiekvienas kartais pameta automobilio raktelius ar mobilųjį telefoną. Neatidūs ADHD žmonės dalijasi istorijomis apie tai, kaip šaldiklyje rado akinius, o rankinėje galima rasti to, ko kiti su savimi dažnai nesinešioja. Jie linkę kasdien pamesti būtiniausius daiktus – raktus, piniginę, kuprinę, sporto inventorių. Jei pastebėjote, kad jums reikalinga “vieta, kur galima sumesti viską“, kad vėliau galėtumėte rasti, vertėtu susimąstyti.

Išsiblaškymas. Neatidūs suaugusieji su ADHD yra svajotojai, per svarbų susitikimą piešiantys ant užrašų arba studijuojantys musę ant sienos, kol sutuoktiniai klausinėja apie sąskaitas. Dažnai pravardžiuojami “kosminiais” arba nurašomi kaip šykštuoliai, daugelis žmonių klaidingai interpretuoja neatidžių asmenų dėmesio stoką kaip nesidomėjimą – ir gali nusivilti jų nesugebėjimu atkreipti dėmesį, ypač kai kitiems tai yra svarbu.

Užmaršumas. Kiek kartų per pastaruosius metus praleidote suplanuotą vizitą pas gydytoją ar odontologą? Pamiršote perskambinti? Prisijungėte prie konferencinio pokalbio 20 minučių vėliau, nes vėl pamiršote arba praradote laiko pojutį? ADHD vėluos apmokėti sąskaitas, atsakyti į draugų žinutes ir pasveikinti su gimtadieniu. Tai gali būti suvokiama kaip nemandagumas ar tinginystė, tačiau taip elgiamasi retai kada tyčia.

Kombinuotas tipas ADHD: Kasdieniai simptomai

Kombinuoto tipo ADHD sergantiems žmonėms būdingi bent šeši kasdieniai neatidumo ir hiperaktyvumo tipo simptomai.

Jei manote, kad Jums yra būdingi išvardytų ADHD tipų simptomai, turėtumėte kreiptis į gydytoją, kad būtų nustatyta oficiali diagnozė.

Mažas priminimas: kviečiame pasidalinti sava ADHD istorija komentaruose arba paraškite mums į redakciją redakcija@adhdpersona.lt. Tikime, kad kiekviena istorija gali paskatinti kitus suprasti savo simtomus ir kreiptis jiems reikalingo gydymo (ADHD valdymui).
0 Shares:
1 comment
Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

You May Also Like